SJ – Jeugd

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

Onze groep “SJ” (Sportzwemmers Jeugd) zijn overwegend zwemmers vanaf 12 jaar.

Ze kunnen alle stijlen zwemmen.  Hun tempo ligt gevoelig hoger dan S9.  Er wordt nog gekeken naar stijl maar snelheid is hier ook belangrijk. Het is niet omdat je 12 jaar bent dat je automatisch bij deze groep hoort. Nieuwe zwemmers worden eerst getest bij de zwemschool om te zien wat ze kunnen.

Je kan van deze groep nog steeds doorstromen naar de competitie (bij behalen vergunningstijden) en je kan ook deelnemen aan wedstrijden voor niet-vergunninghouders.
Deze groep zwemt gemiddeld een afstand van 2 tot 2,5 km op een uur.  Om deel uit te mogen maken van deze groep moet je minstens 2 zwemstijlen volledig onder de knie hebben.  Je mag in deze groep blijven tot je afgestudeerd bent.

Zou je buiten Turnhout gaan verder studeren dan kan je gebruik maken van de korting voor kotstudenten.