Afgevaardigde

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

Op elke wedstrijd moeten er een afgevaardigde opgegeven worden. Deze afgevaardigde is verantwoordelijk voor de communicatie met de wedstrijdleiding. Omdat deze functie nogal belangrijk is, hebben we een draaiboek geschreven zodat je weet wat er van je verwacht wordt. Een afgevaardigde heeft steeds een vergunningnummer.

DRAAIBOEK AFGEVAARDIGDE

Wanneer je toekomt in het zwembad, even aan de inkom kijken of daar een enveloppe ligt met de forfait-lijst, de programma’s en eventueel briefjes voor de aflossingsploegen.
Het gebeurt, vooral op grotere wedstrijden, dat er ook kaartjes inzitten waarmee de zwemmers binnen kunnen gaan. Zo ook voor de officials, trainers en afgevaardigde. Is dit het geval blijf je aan de inkom staan om deze uit te delen als de betreffende zwemmers, trainers, .. toekomen. Wordt het al wat later, en is iedereen nog niet toegekomen, kan je deze best terug afgeven aan de persoon die de envelop uitdeelt of aan de personen die de mensen door moet laten. Zeg dan even dat iedereen ern og niet is (als ze dit willen doen).
Normaal is het startgeld overgeschreven zodat je daar niet aan moet denken.

Als je in het bad komt ga je eerst naar de jurytafel om de lijst te tekenen van de afgevaardigden (hou je vergunningsnummer bij de hand, deze moet je ook invullen).
Vergunningsnummer is KST/…../2 laatste cijfers van je geboortejaar.
Wanneer er tijdens of direct na de wedstrijd een klacht bij de kamprechter ingediend wordt, moet dit gebeuren door de afgevaardigde vermeld op die lijst en niemand anders.

Alle communicatie tussen de club en de wedstrijdjury gebeurt via de afgevaardigde. De afgevaardigde is iemand met een vergunningnummer. Staat er op het programma een andere afgevaardigde dan er daadwerkelijk die dag is dan moet deze naam vervangen worden door de persoon die wel zal fungeren. Je vergunningnummer moet je ook doorgeven.

Op de FF-lijst (forfait-lijst) duid je aan wie er allemaal al is. De zwemmers waarvan je weet dat ze niet komen, zet je FF bij.
De zwemmers die niet zijn komen opdagen, en waarvan je niet weet of ze nog komen of niet, zet je niets bij (misschien dat ze nog komen nadat je de lijst hebt afgegeven).

Deze lijst breng je binnen op het jurysecretariaat van de wedstrijd.
Er worden sinds 1 september 2014 geen attesten meer afgegeven aan de jurytafel. Als er zwemmers zijn die een attest bijhebben moet het origineel aan de sportsecretaris van KST bezorgd worden.

Zijn er aflossingsploegen ingeschreven, dan moeten deze ploegen op het briefje voor de aflossingsploegen ingevuld worden. Deze briefjes zitten normaal in de enveloppe die je ontvangt bij binnenkomst. De trainer stelt de ploegen samen. Deze briefjes moeten ook op het wedstrijdsecretariaat afgegeven worden.

Meld even aan de betreffende zwemmers dat ze in de aflossing moeten zwemmen. Dat ze niet vertrekken als ze hun laatste wedstrijd gezwommen hebben. Ze moeten starten in de volgorde vermeld op het briefje voor de aflossing. Laat de zwemmers weten in welke volgorde ze moeten starten.

Als de zwemmers komen vragen wat ze moeten inzwemmen, stuur ze door naar de trainer.

Voor de aanvang van de wedstrijd, na de vergadering met de officials, zijn er verschillende kamprechters die alle afgevaardigden even bijéén roepen om enkele afspraken te maken i.v.m. de wedstrijd. Bv stilte bij de start, starten over de hoofden. Het kan ook zijn dat er enkele wijzigen aan het programma aangebracht zijn.

Zijn er wijzigingen aangebracht (bv samenvoegen van reeksen) en is dit niet medegedeeld, kan het zijn dat er een zwemmer te laat aan de startblok is. Is dit het geval? Ga dit dan zeker melden bij de kamprechter zelf. Hij mag dan misschien in een andere reeks zwemmen. En anders is het een FF en dient er een boete betaald te worden.

Op het programma kan je best de zwemmers van KST aanduiden zodat je duidelijk ziet wie wanneer moet zwemmen. Dit is gemakkelijk om tijdens de wedstrijd de zwemmers tijdig naar de startblok of oproepkamer te sturen.
Als je de zwemmers naar de startblok stuurt, laat ze even langs de trainer gaan voor de laatste tips.

Hebben ze een wedstrijd gezwommen, zouden ze ook langs de trainer moeten gaan voor feedback.
Na het zwemmen, dienen de zwemmers zich af te drogen, zodat ze geen kou krijgen.

Zwemmen met een KST-badmuts is verplicht. Net als het dragen van een KST-shirt tussen de wedstrijden door.
Zwemmen met oorbellen, armbanden, festivalbandjes, piercings, … is niet toegestaan.

Deze moeten allemaal uitgedaan worden of ze moeten bedekt worden door badmuts, badpak of zwembroek. Het zwemmen met eender welke tape is verboden.

Als de zwemmers tijdens de start niet stil zijn, maak hen er dan even attent op. De start begint bij het éérste fluitsignaal en eindigt als de zwemmers vertrokken zijn.

Tijdens de wedstrijd wordt de uitslag ergens opgehangen in het zwembad. Ga hier regelmatig even kijken om te controleren of alles klopt. Is dit niet het geval, dan kan je dit nog recht laten zetten. Ga dan even naar het wedstrijdsecretariaat om dit te melden. Je kan ook even kijken op de uitslag of de tijden ongeveer kloppen. Het kan ook zijn dat er zwemmers gezwommen hebben en toch met FF op de uitslag staan. Ga dit zeker recht laten zetten op het jurysecretariaat. Anders volgt er een boete en hebben de zwemmers geen tijd van die betreffende wedstrijd.

Op de uitslag staan ook de uitsluitingen vermeld. Kijk deze even na en zeg aan de zwemmers wat ze verkeerd hebben gedaan volgens de uitsluitingcode. De jongere zwemmers weten meestal niet wat ze fout hebben gedaan, zodat ze hier in de toekomst op kunnen letten.

Op wedstrijden met finales wordt er meegedeeld welke zwemmers zich geplaatst hebben voor de finale. Heeft er iemand van KST zich gekwalificeerd, dan moet deze de finale ook zwemmen. Kan dit door omstandigheden niet, dan moet hij/zij afgemeld worden door de afgevaardigde voor die finale. Hier heeft men gewoonlijk tijd voor tot een bepaald uur. Dit wordt meegedeeld tot hoe laat er afmeldingen kunnen gebeuren.

Is er geen afmelding gebeurd dan volgt er een boete voor de FF tijdens de finale. Zo kan het ook zijn dat er iemand van een andere club zich afgemeld heeft waardoor bv. de 9e zwemmer in de finale komt te liggen. Afhankelijk van het aantal afmeldingen schuift dit door naar de volgende plaatsen. Op het wedstrijdreglement en/of voorprogramma staat vermeld hoeveel reservezwemmers er worden weerhouden voor de finale. Staat er een zwemmer van KST bij de reserve, moet deze ook afgemeld worden.

De prijsuitreiking voor de 9 en 10 jarigen is meestal tijdens of direct na de pauze. Vanaf januari 2013 mogen deze ook na de pauze zwemmen.
Breng de zwemmertjes even op hoogte mochten ze prijs hebben. En begeleid de zwemmertjes met de prijsuitreiking. Voor de jongste zwemmers is het dikwijls de 1e keer op een wedstrijd van de “groten”.

Het afhalen van de prijzen gebeurt door de zwemmers in de KST-kleuren.
Op grotere wedstrijden moeten de zwemmers hun prijs gewoonlijk persoonlijk afhalen. Vooral als het geldprijzen zijn wordt dit toegepast. We gaan als afgevaardigde NIET discussiëren met de organiserende clubs om toch prijzen af te kunnen halen voor zwemmers die niet gebleven zijn.

VEEL SUCCES!!!