Precompetitie

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

Dit is een groep van zwemmers die aan niet-vergunninghouderswedstrijden deelneemt en competitiezwemmer wil worden.  Zij hebben echter hun tijden nog niet behaalt. Deze groep van zwemmers groeien meestal door uit de zwemschool. Bij de precompetitie wordt er meer nadruk gelegd op techniekontwikkeling.  Soms wordt een groot deel van een training gewijdt aan een bepaalde fase van een bepaalde zwemslag.  Een andere keer ligt de nadruk op snelheid, induiken of een bepaald keerpunt.  Telkens wordt op die manier de techniek van de zwemmer verfijnt en hun uithouding stilaan op punt gebracht om deel te kunnen nemen aan competitie.

Bij het behalen van hun vergunningstijden wordt een overgang naar de competitie afgesproken.