Gedragscodes

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

SPORTERS

Houding

 • Wees trots op je club.
 • Toon respect voor je trainers, begeleiders en de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.
 • Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.
 • Gedraag je steeds op een waardige manier, vooral in de kleedkamer en in het zwembad
 • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. andere zwemmers, officials, trainers en supporters/publiek.
 • Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.
 • Durf de trainer aanspreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel zit.
 • Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van je club en je team.
 • Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.
 • Vorm met je medesporters een hecht team.
 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
 • Neem geen dingen van een ander zonder het te vragen, dat is stelen.

Training

 • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
 • Verwittig de trainer/jeugdcoördinator op tijd als je niet kan komen.
 • Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.
 • Wees positief tegen andere sporters; breek ze zeker niet af wanneer ze een foutje maken.
 • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.
 • Lichamelijke hygiëne is belangrijk: neem een douche voor en na het sporten.
 • Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.

Wedstrijd

 • Onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn.
 • Bekritiseer de beslissingen van de officials niet.
 • Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen. (andere sporters, trainers, scheidsrechters, ouders, supporters, …)
 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Behandel je tegenstrever zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Respecteer de regels.

OUDERS/ SUPPORTERS

Wees een voorbeeld

 • Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.
 • Laat geen rommel achter.
 • Respecteer de beslissingen van de officials.
 • Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.

Moedig aan

 • Wees gul met lof voor inzet en prestatie.
 • Geef steeds positieve kritiek; breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun tekortkomingen.
 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of scheidsrechters.
 • Wees supporter/ouder, geen trainer.

Wees positief betrokken

 • Wijs medesupporters op een rustige manier op een fair gedrag.
 • Laat je mening horen op een constructieve manier.
 • Ken je plaats als ouder.
 • Respecteer de bestaande communicatiekanalen.
 • Gun jouw kind het plezier van de sport.

Relativeer

 • Toon respect voor alle deelnemers.
 • Schat het talent van je sporter(s) naar waarde, zonder te vergelijken met anderen.
 • Leer je sporter dat je best doen even goed is als winnen.
 • Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst.

TRAINER/LESGEVER

Sportieve ontwikkeling

 • Laat iedere sporter ontwikkelen op zijn niveau.
 • Differentieer waar mogelijk.
 • Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden.
 • Wees redelijk in je sportieve eisen.
 • Geef concrete en duidelijke tips aan je sporters.
 • Hou je uitleg eenvoudig. Pas je uitleg te allen tijde aan aan het niveau van je sporters.
 • Werk aan je eigen competentieniveau: er zijn veel manieren om bij te blijven leren
 • Werk met duidelijke afspraken en routine. Dit zorgt voor rust en vertrouwdheid bij je sporters.

Alle sporters zijn gelijkwaardig

 • Toon belangstelling voor al je sporters en verdeel je aandacht onder alle sporters onafgezien hun talent.
 • Betrek elke sporter maximaal bij de training of wedstrijd.
 • Zorg voor een clubklimaat waarbinnen elke sporter wordt opgenomen.
 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet teveel aandacht aan hun tekortkomingen.

Pedagogisch

 • Besteed naast het aanleren van de sport ook aandacht aan het gedrag van je sporters tijdens de training.
 • Bewaak de fysieke en psychische integriteit van elke sporter.
 • Wees je er bewust van dat lesgeven in een G-club zich niet beperkt tot de training leiden.
 • Wees niet enkel verantwoordelijk voor uw eigen gedrag maar ook voor dat van uw atleten, hun ouders en supporters.
 • Ontwikkel respect voor de beslissingen van de officials, voor medetrainer, voor het materiaal en de accommodatie.
 • Leer uw sporters dat de iedereen zich aan de regels moet houden
 • leer hen sportief te zijn. Leer hen niet enkel om te winnen, maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn.
 • Keur verbaal en fysiek geweld af.
 • Wees een voorbeeld van Fair Play en Sportiviteit.
 • Heb oog voor de problematiek van je sporters.

Betrokkenheid

 • Wees op de hoogte van wat er ‘leeft’ in je groep.
 • Houd rekening met de leefwereld van je sporters.
 • Respecteer het recht op privacy.
 • Geef aandacht aan de bezorgdheden van ouders en begeleiders.
 • Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders,…
 • Zorgt voor een positieve sfeer:
 • Laat het spelplezier primeren op het resultaat van je sporters.
 • Sporten moet in de eerste plaats plezierig zijn; zorg voor voldoende spelelementen in je training.
 • Geef uw sporters de kans om kampioen te worden, maar geef ze ook de kans om geen kampioen te worden.
 • Behandel je sporters zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Communiceer positief: ook non-verbaal!
 • Maak van de sportclub een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.
 • Doe je best om een veilige omgeving te creëren voor alle sporters.